Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

คลิกดู แนวข้อสอบปลายภาค ม.3 !!!

ผลคะแนน ม.3  อย่างไม่เป็นทางการ…2/61

(รอผลทางการ จากฝ่ายวิชาการ ตามปฎิทิน)

ม.3/1    ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4    ม.3/5

*** คะแนนหรือเกรดที่เห็นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามจริง หรืองานที่นักเรียนค้างเพิ่มเติม***

คลิกดู  รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ส่งงาน (ล่าสุด)
 ม.3/1       ม.3/2     ม.3/3     ม.3/4     ม.3/5

***ส่งงานทั้งหมด ภายใน ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นี้เท่านั้น***

1.งาน website 2. รายงานโครงงาน 3. ผู้สอบตกปลายภาค (คลิกดู)

 

 

wordpress-logo-hoz-rgb

WordPress เป็นระบบเว็บบล็อกที่มีการเพิ่มเนื้อหาของบล็อกได้ 2 แบบคือ

1.เพิ่มรายการของเนื้อหาหน้าเว็บบล็อก(Post)

2.เพิ่มหน้าของเว็บบล็อก(Page)

คลิกดูรายละเอียด

เรียนรู้การใช้งาน WordPress เบื้องต้น รู้จักกับ หน้าบ้าน และ หลังบ้าน

เมืองตรังของเรา

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดตรัง

maxresdefault

       จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหัวเมืองอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย  ชายฝั่งทะเลตะวันตก จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่ปรากฎในจังหวัดตรังมีอยู่ทั่วไป เช่น  โครงกระดูกมนุษย์โบราณที่ถ้ำซาไก อำเภอปะเหลียน ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด เศษภาชนะดินเผา ลูกปัดแก้ว  เครื่องประดับ ตามถ้ำต่าง ๆ  เช่น เขาสามบาตร ถ้ำเขาไม้แก้ว  ถ้ำเขาเทียมป่า ภาพเขียนสีที่เขาแบนะ ถ้ำตรา ล้วนเป็นหลักฐานบอกความเป็นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์จนถึงแรกเริ่มประวัติศาสตร์ ต่อมาจึงมีหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับ    อาณาจักรโบราณทางภาคใต้ในลักษณะที่เป็นเมืองท่าทางผ่าน และมีพัฒนาการมาตามลำดับ คลิกอ่านต่อ

เศร้าใจ.. เด็กไทย

pray

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 รหัสวิชา ง23102              เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

        อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ พร้อมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และมีทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาพื้นฐาน

        โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สัดส่วนคะแนน

คะแนนเก็บ(กลางภาค 20คะแนน)/ปลายภาค

80/20

ดาวน์โหลดโครงสร้างวิชา ที่นี่

%d bloggers like this: